Rostlagning

Välkommen! Här går jag igenom steg för steg hur man byter ut en bakskärm på sin bil. Samma princip gäller även på andra delar av bilen.

För att se exempel på utrustning du kan behöva så gå in på sidan “utrustning” eller klicka här för att se utrustning
Rostig bakskärm
Som vi kan se på bild nummer ett ovan så har vi en del rost att bita i
rostig bakskärm
Ja rost är inte roligt, som ni kan se på bilden har jag bytt hela sidobalken
Bakre skärmkant
Här har vi då den nya skärmkanten och som ni ser så har jag ritat upp var jag ska kapa för jag brukar inte använda mer än vad jag behöver. Pennan jag använder är biltemas däckpenna för att rita i mönstret på sidan av däcket och den fungerar alldeles utmärkt till det här ändamålet.
Kapad bakre skärmkant
Här har jag kapat bort det jag inte behöver med vinkelkapen. Försök inte att kapa med någon form av rundning, utan kapa bara med raka snitt, och glöm ej skyddsutrustningen!
Inpassning av ny bakskärm
Nästa steg i processen är att lägga den tillkapade plåten i rätt position mot bilen. Kapa gärna bort så mycket som möjligt av rosten innan du gör detta, men inte för mycket!
Inpassning av bakskärm
Var noggrann!
Rostlagning av bakskärm
Samtidigt som den nya plåten trycks mot bilen så använder du en liten flat skruvmejsel och ritsar längs med ytterkanten på den nya plåten mot bilen. Du använder alltså den nya plåtdelen som mall. Här ser du resultatet
Kapa bakskärm
Sedan kapar vi på insidan av strecket, med stor försiktighet och stadiga händer. Sedan använder vi vår sliprondell / flapdisc och slipar med lätt tryck bort färgen nära snittet, och sedan gör vi samma sak på den nya plåtdelen.
Inpassning av bakskärm
Den nya plåten passar fint!
Svetsning av bakskärm
Nu lägger vi den nya plåten på plats, kant i kant. Var noggrann med att den nya plåten inte ligger högre än den gamla. Plocka fram svetsen OCH ha blåsmunstycket nära till hands. Punkta fast den på några ställen kyl sedan ner med blåsmunstycket på varje svetspunkt. Man svetsar en punkt, kyler ner den och går vidare till nästa. Inspektera sedan att passformen stämmer. Som du ser på bilden har jag här kommit en bit längre i processen.
Svetsat ny bakre skärmkant
Så där ja! Nu är det helsvetsat. Som sagt, det gäller att punkta kyla, punkta nästa punkt minst 15 cm bort, kyla, punkta, kyla, punkta osv
Slipad bakskärm
Nästa steg är att varsamt slipa ner svetsfogen med sliprondell / flapdisc. Slipa med relativt lätt tryck, så att inte plåten slår sig. Dra skivan över hela svetsen så att du inte stannar på ett ställe och skapar en massa onödig värme. Anledning till att vi har helsvetsat är att lacken börjar bubbla annars på grund av att fukt och annat tränger in bakom plåten och igenom hålen. Som ni ser, så ser det på några ställen ut som att plåten ligger lite om lott, det beror på att passformen på den nya plåtdelen inte är helt 100 procent bra. Detta löser sig självt sen när man spacklar och slipar. På bilden har jag inte svetsat klart ännu som man kan se till vänster, utifall ni undrar.

Spackla bakskärm

Dag Fredriksson bil AB i Norrtälje utför rostlagning, säljer begagnade bilar och utför PDR (paintless dent repair, dvs rätar ut bulor utan omlackering)

Rostlagning och rost

Rost är en generell term för att beskriva järnoxider. I vardaglig användning, är det den term som används för röda oxider, som bildas genom en reaktion av järn och syre. Det finns också andra former av rost, till exempel reaktionen av järn och klorid i en miljö bestående av syre, såsom armeringsjärn som används i undervattens betongpelare, som bildar grön rost. Flera former av rost kan särskiljas visuellt och genom spektroskopi, och formen under olika omständigheter. Rost består av hydratiserad järn (III) oxider FE2O3, nH2O och järn (III) oxid-hydroxid (FeO (OH), Fe (OH) 3). Ges tillräckligt med tid, syre och vatten, så kommer allt järn så småningom omvandlas helt, rosta och falla sönder. Ytrost ger inget skydd för underliggande järn, till skillnad från bildandet av patina på koppar ytor.

Om du behöver hitta rätt väg så finns vägbeskrivning här.

Rost är en gemensam term för korrosion av järn och dess legeringar, såsom stål. Många andra metaller undergår ekvivalent korrosion, och de resulterande oxider som bildas kallas rost.

Använd alltid skydd när du arbetar med bilar. Rostpartiklar flyger runt och skadar mer än bara din lack. Sörj för god ventilation, i synnerhet vid spackling, grundmålning och lackning. Insekter, damm och dåligt väder kan undvikas genom att parkera bilen inne när du arbetar.

Använd skyddsmask. Om bilen är av äldre modell, bör du vara medveten om att äldre färger kan ha bly i dem. Bly-damm är farligt att andas in, och att använda elektriska eller luftdrivna verktyg för att slipa bilen kan öka mängden bly-damm i luften. Att använda skydd när man arbetar med rostlagning är av yttersta vikt
Översätt din text snabbt och smidigt här
Oversæt tekst, ord
Lanksida.se